تصویر هشتاد و پنجم
جرایم علیه تمامیت معنوی - (قذف - افترای عملی نشر اکاذیب)
(مواد 250 تا 261 ق.م.ا و مواد 698 تا 699 ق.م.ا.ت)

 

زمان فایل: 32 دقیقه

حجم فایل: 116 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.