تصویر هشتاد و چهارم
جرایم علیه تمامیت معنوی - (سب نبی، توهین به مقدسات، افترا، قذف)
(مواد 245 تا 249 و 262 و 263 ق.م.ا، مواد 513 و 697 ق.م.ا.ت)

زمان فایل: 31 دقیقه

حجم فایل: 109 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.