تصویر هفتادم
صاحب حق قصاص (مواد 347 تا 356 ق.م.ا)

زمان فایل: 31 دقیقه

حجم فایل: 101 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.