تصویر شصت و پنجم
شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311 ق.م.ا)

زمان فایل: 32 دقیقه

حجم فایل: 116 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.