تصویر شصت و چهارم
شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311 ق.م.ا)

زمان فایل: 34 دقیقه

حجم فایل: 119 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.