تصویر شصت و دوم
اشتباه در هویت - جنایت از طریق ترک فعل (مواد 293 تا 295 ق.م.ا)

زمان فایل: 33 دقیقه

حجم فایل: 124 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.