تصویر پنجاه و یکم
شرایط و موانع مسؤولیت کیفری (مواد 140 تا 159 ق.م.ا)

زمان فایل: 35 دقیقه
حجم فایل: 132مگایایت
جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.