تصویر چهل و هشتم
شرایط و موانع مسؤولیت کیفری (مواد 140 تا 159 ق.م.ا)

زمان فایل: 37 دقیقه

حجم فایل: 150 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.