تصویر چهل و هفتم
تعدد و تکرار (مواد 130 تا 139 ق.م.ا)

زمان فایل: 30 دقیقه

حجم فایل: 124 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.