تصویر بیست و هشتم- عفو عمومی، عفو خصوصی، نسخ مجازات قانونی (مواد 96 تا 99 ق.م.ا)

زمان فایل: 22 دقیقه

حجم فایل: 79 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.