تصویر بیست و سوم - نیمه آزادی، آزادی مشروط، قرار دادن تحت سامانه‌های الکترونیکی (مواد 57 تا 63 ق.م.ا)

زمان فایل: 27 دقیقه

حجم فایل: 102 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.