تصویر بیست و دوم - تعویق و تعلیق (مواد 40 تا 55 ق.م.ا)

زمان فایل: 45 دقیقه

حجم فایل: 181 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.