تصویر هجدهم - نحوه اجرای مجازات (مواد 27 تا 36 ق.م.ا)

زمان فایل: 38 دقیقه

حجم فایل: 140 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.