تصویر شانزدهم - مجازات تکمیلی و تبعی (مواد 23 تا 26 ق.م.ا)

زمان فایل: 25 دقیقه

حجم فایل: 81 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.