تصویر چهاردهم - مسؤولیت کیفری شحص حقوقی (مواد 20 تا 22 - 143 ق.م.ا و مواد مرتبط)

زمان فایل: 47 دقیقه

حجم فایل: 177 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.