اصل قانونی بودن مجازات - انواع مجازات (مواد 12 تا 18 ق.م.ا)

زمان فایل: 37 دقیقه

حجم فایل: 137 مگایایت

جهت دانلود بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه و برای مشاهده آنلاین روی مرکز تصویر کلیک کنید.