تصویر صد و سوم
قلب، تخدیش و ترویج سکه (مواد 518 تا 522 ق.م.ا.ت)

زمان فایل: 31 دقیقه

حجم فایل: 117 مگابایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.