قلمرو اجرای قوانین در مکان (مواد 10 و 11 ق.م.ا)

زمان فایل: 43 دقیقه

حجم فایل: 39 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.