صوت هفتاد و یکم
صاحب حق قصاص - شرکت در جنایت (مواد 357 تا 372 ق.م.ا)

زمان فایل: 34 دقیقه

حجم فایل: 31 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.