صوت چهل و هشتم
شرایط و موانع مسؤولیت کیفری (مواد 140 تا 159 ق.م.ا)

زمان فایل: 30 دقیقه

حجم فایل: 27 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.