صوت بیست و هشتم - عفو خصوصی، عفو عمومی، نسخ مجازات قانونی (مواد 96 تا 99 ق.م.ا)

زمان فایل: 22 دقیقه

حجم فایل: 20 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.