صوت بیست و سوم - نیمه آزادی، آزادی مشروط، قراردادن تحت سامانه‌های الکترونیکی (مواد 57 تا 63 ق.م.ا)

زمان فایل: 27 دقیقه

حجم فایل: 25 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.