صوت نوزدهم - تخفیف و معافیت از مجازات (مواد 37 تا 39 ق.م.ا)

زمان فایل: 36 دقیقه

حجم فایل: 33 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.