صوت پانزدهم - مجازات تکمیلی و تبعی (مواد 23 تا 26 ق.م.ا)

زمان فایل: 31 دقیقه

حجم فایل: 28 مگایایت

جهت دانلود بر روی دکمه دانلود کلیک سپس در صفحه باز شده بر روی علامت (سه نقطه) قسمت راست پایین صفحه کلیک کنید.